Navigation & Login
đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuột
    


Share|
đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuộtXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Wed 13 Oct 2010, 16:17 Bài gửiTiêu đề: đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuột
™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™
avatar
Nhóc_kute
Men Tích Cực
Men Tích Cực
Xem lý lịch thành viênTôi Tôi :
Giới tính Giới tính : Nam
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : PhanThiet City
Con Giáp Con Giáp : Rooster
Points Points : 27347
Reputation Reputation : 0

SN SN : 09/01/1994
Medal Medal :

Status Status : ™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™Nhóc_kute :

<script type='text/javascript'>
dCol='#FF0000';//date colour.
fCol='#0000FF';//face colour.
sCol='#FF8A50';//seconds colour.
mCol='#FF0000';//minutes colour.
hCol='#007828';//hours colour.
ClockHeight=50;
ClockWidth=50;
ClockFromMouseY=0;
ClockFromMouseX=100;

d=new Array("SUNDAY","MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY");
m=new Array("JANUARY","FEBRUARY","MARCH","APRIL","MAY","JUNE","JULY","AUGUST","SEPTEMBER","OCTOBER","NOVEMBER","DECEMBER");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year+1900;
TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year;
D=TodaysDate.split('');
clockH='...';
clockH=clockH.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
font='Arial';
size=1;
speed=0.6;
ns=(document.layers);
ie=!ns;
Face=Face.split(' ');
n=Face.length;
a=size*10;
ymouse=0;
xmouse=0;
scrll=0;
props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";
props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>";
Split=360/n;
Dsplit=360/D.length;
HandHeight=ClockHeight/4.5
HandWidth=ClockWidth/4.5
HandY=-7;
HandX=-2.5;
scrll=0;
if (ie && !(document.all)){
step=0.09;
} else {
step=0.06;
}

currStep=0;
clocky=new Array();clockx=new Array();clockY=new Array();clockX=new Array();
for (i=0; i < n; i++){clocky[i]=0;clockx[i]=0;clockY[i]=0;clockX[i]=0}
clockDy=new Array();clockDx=new Array();clockDY=new Array();clockDX=new Array();
for (i=0; i < D.length; i++){clockDy[i]=0;clockDx[i]=0;clockDY[i]=0;clockDX[i]=0}
if (ns){
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D[i]+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face[i]+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S[i]+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M[i]+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < clockH.length; i++)
document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+clockH[i]+'</b></center></font></layer>');
}
if (ie){
document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<div id="ieDate'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D[i]+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<div id="ieFace' + i + '" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face[i]+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < clockH.length; i++)
document.write('<div id="ieHours' + i + '" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+clockH[i]+'</div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<div id="ieMinutes'+i+'" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M[i]+'</div>');
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<div id="ieSeconds'+i+'" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S[i]+'</div>');
document.write('</div></div>')
}
(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
function Mouse(evnt){
ymouse = (!document.all)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY;
xmouse = (!document.all)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromMouseX;
}
(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
function ClockAndAssign(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ie){
document.getElementById("Od").style.top=window.document.body.scrollTop;
document.getElementById("Of").style.top=window.document.body.scrollTop;
document.getElementById("Oh").style.top=window.document.body.scrollTop;
document.getElementById("Om").style.top=window.document.body.scrollTop;
document.getElementById("Os").style.top=window.document.body.scrollTop;
}
for (i=0; i < n; i++){
var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:document.getElementById("ieFace" + i ).style;
F.top=clocky[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;
F.left=clockx[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);
}
for (i=0; i < clockH.length; i++){
var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:document.getElementById("ieHours"+i).style;
HL.top=clocky[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;
HL.left=clockx[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:document.getElementById("ieMinutes"+i).style;
ML.top=clocky[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;
ML.left=clockx[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:document.getElementById("ieSeconds" + i).style;
SL.top=clocky[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;
SL.left=clockx[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < D.length; i++){
var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:document.getElementById("ieDate" + i).style;
DL.top=clockDy[i] + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll;
DL.left=clockDx[i] + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180);
}
currStep-=step;
}
function Delay(){
scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
clockDy[0]=Math.round(clockDY[0]+=((ymouse)-clockDY[0])*speed);
clockDx[0]=Math.round(clockDX[0]+=((xmouse)-clockDX[0])*speed);
for (i=1; i < D.length; i++){
clockDy[i]=Math.round(clockDY[i]+=(clockDy[i-1]-clockDY[i])*speed);
clockDx[i]=Math.round(clockDX[i]+=(clockDx[i-1]-clockDX[i])*speed);
}
clocky[0]=Math.round(clockY[0]+=((ymouse)-clockY[0])*speed);
clockx[0]=Math.round(clockX[0]+=((xmouse)-clockX[0])*speed);
for (i=1; i < n; i++){
clocky[i]=Math.round(clockY[i]+=(clocky[i-1]-clockY[i])*speed);
clockx[i]=Math.round(clockX[i]+=(clockx[i-1]-clockX[i])*speed);
}
ClockAndAssign();
setTimeout('Delay()',20);

  Tôi Tôi :
  Giới tính Giới tính : Nam
  Tuổi Tuổi : 24
  Đến từ Đến từ : PhanThiet City
  Con Giáp Con Giáp : Rooster
  Points Points : 27347
  Reputation Reputation : 0

  SN SN : 09/01/1994
  Medal Medal :

  Status Status : ™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™


  Thú nuôi của Nhóc_kute
Trả lời chủ đề này 
Wed 13 Oct 2010, 20:16 Bài gửiTiêu đề: Re: đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuột
Không Có Việc Gì Khó - Chỉ Sợ Tiền Không Nhiều - Đào Núi Và Lấp Biển - Mướn Máy Móc Làm Ngay
avatar
cauammienque1991
Men Tích Cực
Men Tích Cực
Xem lý lịch thành viênTôi Tôi :
Giới tính Giới tính : Nam
Tuổi Tuổi : 26
Đến từ Đến từ : Từ trên trời rơi xuống :d
Con Giáp Con Giáp : Goat
Points Points : 28575
Reputation Reputation : 10

SN SN : 10/04/1991
Status Status : Không Có Việc Gì Khó - Chỉ Sợ Tiền Không Nhiều - Đào Núi Và Lấp Biển - Mướn Máy Móc Làm Ngaycauammienque1991 :
đại ca a` anh ghi cái gì cung~ phải cho người ta hiểu chứ tui nhìn zô chả hiểu cái gì hết tui nìn zô mà đọc đắm đuối Surprised Surprised

  Tôi Tôi :
  Giới tính Giới tính : Nam
  Tuổi Tuổi : 26
  Đến từ Đến từ : Từ trên trời rơi xuống :d
  Con Giáp Con Giáp : Goat
  Points Points : 28575
  Reputation Reputation : 10

  SN SN : 10/04/1991
  Status Status : Không Có Việc Gì Khó - Chỉ Sợ Tiền Không Nhiều - Đào Núi Và Lấp Biển - Mướn Máy Móc Làm Ngay


  Thú nuôi của cauammienque1991
Trả lời chủ đề này 
Thu 14 Oct 2010, 14:28 Bài gửiTiêu đề: Re: đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuột
™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™
avatar
Nhóc_kute
Men Tích Cực
Men Tích Cực
Xem lý lịch thành viênTôi Tôi :
Giới tính Giới tính : Nam
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ Đến từ : PhanThiet City
Con Giáp Con Giáp : Rooster
Points Points : 27347
Reputation Reputation : 0

SN SN : 09/01/1994
Medal Medal :

Status Status : ™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™Nhóc_kute :
Surprised Hj` ! thì bạn muốn làm đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuột thì chép hít code dó cho vào " Generalities " . thế là xong!

  Tôi Tôi :
  Giới tính Giới tính : Nam
  Tuổi Tuổi : 24
  Đến từ Đến từ : PhanThiet City
  Con Giáp Con Giáp : Rooster
  Points Points : 27347
  Reputation Reputation : 0

  SN SN : 09/01/1994
  Medal Medal :

  Status Status : ™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™


  Thú nuôi của Nhóc_kute
Trả lời chủ đề này 
Bài gửiTiêu đề: Re: đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuột
Sponsored content

Sponsored content :


  Thú nuôi của Sponsored content
Trả lời chủ đề này 
đồng hồ chỉ kim xoay quanh theo trỏ chuộtXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyển đến:
Quyền của bạnVề Đầu Trang
Bạn không có quyền trả lời bài viết---------------------------------------------------
Phát triển bởi BQT và tất ca thành viên,chúng tôi ko chịu trách nhiệm về bài viết do thành viên đưa lên
Diễn đàn Hàm Thuận Nam - Bình Thuận, liện hệ : btgaming_hoang@yahoo.com/Phone 01627420986
Style designed by: MusicRum ( Punbb )
DongThoai.Ace.St là 1 dịch vụ của hệ thống Forumotion
Bảo mật an toàn 99%. Không bị DDos, Hack, Shell, Checked....


 
 •  

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog