Navigation & Login
Help...ai giúp em cái nút thank ở viewtopic_body với :((
    


Share|
Help...ai giúp em cái nút thank ở viewtopic_body với :((Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Sun 14 Nov 2010, 10:36 Bài gửiTiêu đề: Help...ai giúp em cái nút thank ở viewtopic_body với :((
avatar
vanvcn
Men Mới
Men Mới
Xem lý lịch thành viênGiới tính Giới tính : Nam
Tuổi Tuổi : 25
Con Giáp Con Giáp : Monkey
Points Points : 26595
Reputation Reputation : 1

SN SN : 11/07/1992


vanvcn :
Tình hình là em bị ntn


cái phần nút thank trong dấu tròn đỏ...em muón chuyển nó xuống chỗ ... hiz ai giúp em với (

đây là code view topic của em
Code:

[center]
 
     
       
           
       
      [table][tr][td]
             
 [img]http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/untitl10.jpg[/img]


                                          {TOPIC_TITLE} - http://ninegirl.ace.st{TOPIC_URL} Hay cực ý...hok tin cứ thử đọc mà xem...Tớ hem lừa ấy đâu ;))
            [/td][/tr][/table]
 
[/center]
 //var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});
//]]>   
       
       
       
       
   
[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"][tr][td valign="middle" nowrap="nowrap"]
           
           
            [url=http://dongthoai.net/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
           

           
            [url=http://dongthoai.net/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
           
           
        [/td][td valign="middle" nowrap="nowrap"]
           
           
            [url=http://twitter.com/share]Tweet[/url]
           
           
           
           
           
               
           
           
        [/td][td class="nav" valign="middle" width="100%"][url=http://dongthoai.net/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://dongthoai.net/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}[/td][td align="right" valign="bottom" width="100%" nowrap="nowrap"]
           
                [url=http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion]{L_SHARE}[/url]
                |
                //                    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
               
           
        [/td][/tr][/table]


   
       
   
   

       
   
   
    {POLL_DISPLAY}
   
       
       
   

   
   


       
       
   
   
       
       
   
   
[table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"][tr align="right"][td class="catHead" colspan="3" height="28"]
           
               
                   
                   
                   
               
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="noprint" width="9%"> </td><td class="t-title" align="center">
                        [b] {TOPIC_TITLE}[/b]


                    </td><td class="browse-arrows" align="right" width="9%">[url=http://dongthoai.net/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://dongthoai.net/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://dongthoai.net/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url] </td></tr></table>
        [/td][/tr][tr][td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td][/tr][tr]{L_AUTHOR}{L_MESSAGE}[/tr][tr class="post"][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" valign="top" width="150"]
            [b]{postrow.displayed.POSTER_NAME}[/b]

               
                [color=#FF0000][b][size=7]{postrow.displayed.POSTER_RANK}[/size][/b][/color]

                {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td style="padding: 0px;">[img]http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/tren_t10.gif[/img]</td><td style="padding: 0px;" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/tren10.gif"></td><td style="padding: 0px;">[img]http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/tren_p10.gif[/img]</td></tr><tr><td style="padding: 0px;" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/doc_tr10.gif" valign="top">
</td><td style="padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff">
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</td><td style="padding: 0px;" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/doc_ph10.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;">[img]http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/duoi_t10.gif[/img]</td><td style="padding: 0px;" background="http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/duoi10.gif"></td><td style="padding: 0px;">[img]http://i69.servimg.com/u/f69/15/69/46/35/duoi_p10.gif[/img]</td></tr></table>
               
 
                {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}

               

           
                [img]http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png[/img] {postrow.displayed.POSTER_NAME}
            [color=blue]Tình Trạng:[/color]{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

Cấp bậc: [color=crimson][b]{postrow.displayed.POSTER_RANK}[/b][/color]

[color=gray]Danh vọng:{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/1000%[/color]
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120"><tr><td class="nopad" width="3" height="13">[img(3,13)]http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif[/img]</td><td class="nopad" style="line-height: 13px; background: url("http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif") repeat-x scroll left top transparent;" width="114" height="13">[img]http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif[/img]</td><td class="nopad" width="3" height="13">[img(3,13)]http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif[/img]</td></tr></table>

[color=gray]Tài năng:{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120"><tr><td class="nopad" width="3" height="13">[img(3,13)]http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif[/img]</td><td class="nopad" style="line-height: 13px; background: url("http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif") repeat-x scroll left top transparent;" width="114" height="13">[img]http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif[/img][img]http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif[/img]</td><td class="nopad" width="3" height="13">[img(3,13)]http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif[/img]</td></tr></table>[/color]
       
                {postrow.displayed.POSTER_RPG}
           

            [img(150px,1px)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img]
        [/td][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" colspan="2" valign="top" width="100%" height="28"]
           
               
                   
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td>[img]%7Bpostrow.displayed.MINI_POST_IMG%7D[/img]{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  [img]%7Bpostrow.displayed.MINI_TIME_IMG%7D[/img]{postrow.displayed.POST_DATE}</td><td class="post-options" valign="top" nowrap="nowrap">
                        {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </td></tr><tr><td colspan="2" class="hr">
                       
                    </td></tr><tr><td colspan="2">
                           


   
     
     
   
    [url=http://dongthoai.net/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D][img]http://diendancauca.com/diendan/images/smiles/thanks3yx.gif[/img][/url]

   

   

   
       
     

   
     
     
   
   
    [url=http://dongthoai.net/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D][/url]
   
       
     

   
                       

                            {postrow.displayed.MESSAGE}

                           
                           
                                {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}
                               
                                   
                                   
                                       
                                            [img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]

                                           
                                            [url=http://dongthoai.net/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url] {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           

                                           
                                            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           
                                       

                                       
                                       
                                            [i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]
                                       
                                       

                                       
                                       
                                            [i][b]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/b][/i]
                                       
                                       

                                        ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}
                                   
                                   
                               
                           
                           

                           
                           
                                {postrow.displayed.SIGNATURE}
                           

                       
                        {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                    </td></tr></table>
        [/td][/tr][tr][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" align="center" valign="middle" width="150"]
            [url=http://dongthoai.net/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] [url=http://dongthoai.net/#bottom]{L_GOTO_DOWN}[/url]
        [/td][td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" width="100%" height="28"]
           
               
                   
               
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle">
                        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                    </td></tr></table>
        [/td][/tr][/table]   
       
       
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
[table class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"][tr]{L_AUTHOR}{L_MESSAGE}[/tr][tr][td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td][/tr][tr align="center"][td class="row1" colspan="3" height="28"]
            {no_post.L_NO_POST}
        [/td][/tr][tr align="right"][td class="catBottom" colspan="3" height="28"]
           
               
                   
                   
                   
               
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="noprint" width="9%"> </td><td class="t-title" align="center">[b]{TOPIC_TITLE}[/b]

</td><td class="browse-arrows" align="right" width="9%" nowrap="nowrap">[url=http://dongthoai.net/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url] [url=http://dongthoai.net/%7BU_VIEW_NEWER_TOPIC%7D]{L_VIEW_NEXT_TOPIC}[/url] [url=http://dongthoai.net/#top]{L_BACK_TO_TOP}[/url] </td></tr></table>
        [/td][/tr][/table]


   
       
       
       
       
   
   
        [font=tahoma][size=9][color=green].:Viêt tiếng việt có dấu..là tôn trọng người đọc:.
.::Chia sẻ bài viết và ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết::.
.:::Thực hiện 2 điều trên là tôn trọng chính mình:::.[/color][/size][/font]
             
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
[table class="forumline noprint" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"][tr][td class="row2" {colspan_pagination}="" valign="top" width="150"]{PAGE_NUMBER}[/td][td class="row1" align="right" valign="top"]{PAGINATION}[/td][/tr][tr][td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"]{S_WATCH_TOPIC}[/td][/tr][tr][td class="row2" colspan="2" style="padding: 0px;" align="center"]
           
           
            {QUICK_REPLY_FORM}

           
        [/td][/tr][tr][td style="margin: 0pt; padding: 0pt;" colspan="2"]
           
               
       
       
           
           
       
       
       
           
       
   
            <table id="info_open" style="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="row2" valign="top" width="25%">{L_TABS_PERMISSIONS}</td><td class="row1" valign="top" width="75%">{S_AUTH_LIST}</td></tr><tr><td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               
                   
                       
                       
                       
                       
                   
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="middle" width="100%">[url=http://dongthoai.net/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://dongthoai.net/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td><td align="right" valign="middle">[url=http://dongthoai.net/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_LESS_IMG%7D[/img][/url]</td></tr></table>
            </td></tr></table>
        [/td][/tr][tr][td style="margin: 0pt; padding: 0pt;" colspan="2"]
           
               
       
           
       
   
            <table id="info_close" style="display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="catBottom" colspan="2" height="28">
               
                   
                       
                       
                   
                <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="middle" width="100%">[url=http://dongthoai.net/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}[url=http://dongthoai.net/%7BU_ALBUM%7D]{L_ALBUM}[/url]{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td><td align="right" valign="middle">[url=http://dongthoai.net/javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');][img]%7BTABS_MORE_IMG%7D[/img][/url]</td></tr></table>
            </td></tr></table>
        [/td][/tr][/table]   
       

       

       
       
       
       
   
[table class="noprint" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"][tr][td {width_gallery}="" valign="middle" nowrap="nowrap"]
           
               
                [url=http://dongthoai.net/%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D][img]%7BPOST_IMG%7D[/img][/url] 
               
               
                [url=http://dongthoai.net/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
               
           
        [/td][td align="right" nowrap="nowrap"]{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} [/td][td align="center"]
            {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
        [/td][td align="center" width="250"]
           
        [/td][/tr][/table]
   
       
   
[table class="noprint" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"][tr][td colspan="2" valign="top" nowrap="nowrap"]
{S_TOPIC_ADMIN}

           
               
               
                {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
           
        [/td][/tr][/table]
//$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
àk...nếu sửa dùm em thì cho em xin lun cái đóng gói bài viết +chữ kí cá nhân nhá...Em cảm ơn mọi người

  Giới tính Giới tính : Nam
  Tuổi Tuổi : 25
  Con Giáp Con Giáp : Monkey
  Points Points : 26595
  Reputation Reputation : 1

  SN SN : 11/07/1992

  Thú nuôi của vanvcn
Trả lời chủ đề này 
Help...ai giúp em cái nút thank ở viewtopic_body với :((Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyển đến:
Quyền của bạnVề Đầu Trang
Bạn không có quyền trả lời bài viết---------------------------------------------------
Phát triển bởi BQT và tất ca thành viên,chúng tôi ko chịu trách nhiệm về bài viết do thành viên đưa lên
Diễn đàn Hàm Thuận Nam - Bình Thuận, liện hệ : btgaming_hoang@yahoo.com/Phone 01627420986
Style designed by: MusicRum ( Punbb )
DongThoai.Ace.St là 1 dịch vụ của hệ thống Forumotion
Bảo mật an toàn 99%. Không bị DDos, Hack, Shell, Checked....


 
 •  

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com